Ankieta FINDRISK

28 września 2022 r. o godzinie 24.00 rekrutacja do projektu została zakończona.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi projektami zdrowotnymi realizowanymi przez GCZ.

Pod poniższymi linkami możesz zapoznać się z: